"ARANYKAPU" Népművészeti Egyesület

Alkotóház és Galéria

 

 "Aranykapu "

N é p m ű v é s z e t i   E g y e s ü l e t

és

I n f o r m á c i ó s   K ö z p o n t
 
Levelezési cím:  Nyíregyháza 4400 Arany J u. 33
Tel.: 42-310-893
 
 
Elnök : Dr. Puskásné Oláh Júlia
népi iparművész a népművészet mestere, művészetoktató
 
Mobil: 30/448-5500 
 
 

Titkári iroda:

              Ozsváth Mihályné   irodavezető

              Muszka Evelin         sajtószóvívő

*

"ARANYKAPU" 

N é p m ű v é s z e t i   E g y e s ü l e t

 Műhelygaléria 

KIÁLLÍTÁSAI 

folyamatosak az év folyamán a

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

Aulájában

(III. emelet, az épület akadálymentesített, lift van)

Nyíregyháza,Szabadság tér 2 .   

Nyitva: H - P      9 - 18 óráig, szombaton 9-13 óráig


 Tevékenységek: 

  Népművészeti Szabadiskola

"A népi kultura mindenkié "

a programsorozat ingyenes

- A népi kézműves szakágakban az alkotók pályára állítása. - Egyéni konzultációk új jelentkezők részére minden
  szakágban. 
- Folyamatos tevékenységi formák bekapcsolása  az alább
  felsorolt rendezvények programsorozatába. 
 
Nyíregyháza, Arany János utca 33.
 
 
XV. TEXTILMŰVÉSZETI FÓRUM 
2019. október 15 - november 19-ig
Konferenciák  és Szakmai  Bemutatók
 
XV. ORSZÁGOS "MESTERREMEK" MEGHÍVÁSOS PÁlYÁZAT - KARDKOVÁCS
Jósa András Múzeumban
 
Konferencia ,Szakmai Bemutató
2017. okt.15-16
 
KIÁLLÍTÁS 
2017. okt.15-nov.19.
A Jósa András Múzeumban, a Bessenyei tér.
 
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a
Népművészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezettel közösen.
 
A programok támogatói :
         -    Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
              Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda
         -    Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés
         -    Oktatási és Kulturális Minisztérium
         -    Nemzeti Kulturális Alap
         -    Népművészeti Egyesületek Szövetsége
        
                                                                                                                                *

VISSZATEKINTÉS AZ ELMÚLT ÉVTIZETEDEKRE

 

 

 

A népművészeti szakterületek beindítása Szabolcs-Szatmár megyében 1966-ban

A Megyei Művelődési Központban 1966-ban textilművészeti szakág alakult. Vezetője: Dr. Puskásné Oláh Júlia textiltervező.

A szakág a textilművészet több ágával is foglalkozott: textilfestés, rátét- és  csomózott technikák, szövés és népi hímzés. A szakág tagjainak lehetősége volt arra, hogy a textilművészet főbb területit megismerhesse.

Lassan kialakult a népi textilek iránti érdeklődés, különös tekintettel a megye területén található hímzett és szövött munkák iránt.

Négy év elteltével a szakág tagjainak számos alkotása elkészült, így igény merült fel arra, hogy kiállítást kellene rendezni az elkészült munkákból.

A Megyei Művelődési Központ pályázatot hirdetett Szabolcs- Szatmár Megyében első alkalommal, a népművészet minden ágában.

A beküldött pályamunkák zsűrizésére a Népművelési Intézet Vizuális osztályának vezetőjét Dr. Bánszky Pált kértük fel, aki a következő zsűritagokkal érkezett Nyíregyházára: Péterffy László és Kő Pál szobrászművészekkel.

Az első Megyei  Népművészeti és Iparművészeti Kiállításon feltűntek azok az alkotók akik azóta megyénk jeles népi iparművészei vagy népművészet mesterei.

A kezdetektől 45 év telt el. A mesterek közül néhányan már nincsenek közöttünk. Azóta számtalan Országos Kiállítás Pályázatán alkotóink díjazásban részesültek.

 

1972-ben

 megalakult a

Népművészeti Stúdió.

*

1973-tól

a Nyíregyháza Városi Művelődési Központ megkapta az

                                Országos Népművészeti Kiállítás

rendezésének jogát,

 melyet 1989-ig kilenc alkalommal

 szerveztünk és rendeztünk.

*

1982-ben

megalakult: a

Népművészeti Egyesület Szabolcs- Szatmár Megyei Szervezete.

Ekkor indítottuk el a

Művészetoktatók képzését.

 *

 1985-ben

meghirdettük a

Nevelőotthoni Pedagógusok Országos Szakképzését,

melyet a berkeszi Nevelőotthonban élő 180 gyermek és tanáraik közreműködésével  indítottunk el. A képzésre meghívtuk az országban működő nevelőotthonok pedagógusait. Tizenöt népművészeti szakágban elméleti és gyakorlati oktatásban részesültek a résztvevők.

Az egy hetes szaktábort évente rendeztük meg az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával 1989-ig, öt alkalommal.

*

1987-ben az

Országos Kovácsművészeti Szaktábort

indítottuk el, melyre az ország területén alkotó mestereket hívtuk meg. Az elméleti és gyakorlati egyhetes képzés lendületet adott a kovács szakág új lehetőségeinek kibontakoztatására. Így vált lehetővé

 1990-ben

Nyíregyházán megalakult a

Magyarországi Kovácsmíves Céh.

Ekkor rendeztük meg a

Kovácsmíves Céh

I. Országos Pályázati Kiállítását is.

*

1992-ben

megrendeztük a

Népművészeti Egyesület Szabolcs- Szatmár Megyei Szervezet

Fennállásának

1 0   é v e s  

J u b i l e u m i    K i á l l í t á s á t

Ekkor került sor a

II. Kovácsmíves Céh Országos

Kiállítása  és

P i l l e r    G y ö r g y

kovács, népi iparművész

E M L É K   K I Á L Í T Á S A

*

1992-ben

beindítottuk az

OKJ-s Szakmunkás Képzést.

Szőnyegszövő, faműves, fazekas, játék és kismesterség oktató szakágakban.

A végzett hallgatók azóta egyesületünk tagjai és népi iparművészei.

*

Nemzetközi kapcsolataink révén – testvérvárosok – elindítottuk

1992-ben az

I. Nemzetközi Kézműves Találkozót és

Kiállítást

Konferenciát, Bemutatót és Vásárt

mely évenként került megrendezésre

1996-ig.

*

1996-ban

meghirdettük  a

„Mesterremek” Országos Meghívásos Pályázatot,

Kiállítást

Szakmai Bemutatót és Konferenciát

melyet

2011-ben

XIV. alkalommal, 2017-ben XV. alkalommal szerveztük és rendeztük meg Nyíregyházán, a Jósa András Múzeumban.

*

2000-ben  megrendeztük

a Millenniumi Rendezvénysorozatot 

Kiállítást

Szakmai Bemutatót és Konferenciát

mellyen havonta egy-egy szakág mutatkozott be.

 

*

2001-től

 a következő szakágakban hirdettünk meg a

Nemzetközi és Országos Szaktábort

Kiállítást,

Szakmai Bemutatót és Konferenciát:

 K O V Á C S M Ű V É S Z E T I

*

K E R Á M I A   és   F A Z E K A S

*

N E M E Z M Ű V É S Z E T I

*

J Á T É K –   és   V I S E L E T E S B A B A

témakörökben.

 2007-ig

folyamatosan szerveztük és rendeztük a szaktáborokat

művészeti vezető:

Dr. Puskásné Oláh Júlia

Népi iparművész, a népművészet mestere.

*  

 

 

 Az „Aranykapu” Népművészeti Egyesület Közhasznú Szervezet

1998-ban

 alakult.

V e z e t ő j e :

Dr. Puskás Nándorné Oláh Júlia

                            Népi iparművész a népművészet mestere

Kezdettől fogva az egyesület nagy gondot fordított a textil szakágak képzésére, hiszen 45 év távlatában a megyei és városi szervezet tagjainak 80 %-a már nem tevékenykedett, ezért szükség volt új szakemberek bevonására, mely napjainkban is folytatódik

Egyesületünk taglétszáma 72 fő,

akik folyamatosan részt vesznek meghívásos pályázatokon, kiállításokon, szakmai bemutatókon és vásárokon.

 Egyesületünk egész éves rendezvénye :

A Textilművészeti Fórum

Kiállítása

Szakmai Bemutatója és Konferenciája.

A rendezvénysorozatot:

 a Vasutas Művelődési Központban

Nyíregyháza, Toldi u. 23. szám alatt

szerveztük és rendeztük.

*

Az „Aranykapu” Bemutató Teremben

az év folyamán hat alkalommal szerveztünk kiállítást.

A 45 éves

J u bb i l e u m i

rendezvénysorozattal

megemlékezünk régi tagtársainkra akik példát mutattak tevékenységükkel a mai nemzedék számára.

 Az alapító tagok díjnyertes alkotásai közül az

I. Kiállításon: bemutattuk azokat a munkákat melyek 1970 – 2010  között készültek. A

II. Kiállításon : Erdély textilművészetét, míg a

III. Kiállításon: válogatunk a szakágak legszebb munkái közül.

Meghívtuk mindazokat, akik az elmúlt 45 évben segítségünkre voltak.

Így emlékeztünk meg kiemelkedő munkásságukra. Köszönjük mindazt a támogatást, mellyel előbbre vitték egyesületünk szakmai munkáját.

A Megyei és Városi Önkormányzat és Intézményei – Művelődési Házak, a Nyírségi Civilház és a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár –, valamint a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár helyet adtak tevékenységünk folyamatos működéséhez.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Nemzeti Kulturális Alap a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány  és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége folyamatosan támogatták pályázatainkat.

A Népművelési Intézet majd a Hagyományok Háza szakmai támogatása segítette munkánkat. Kezdettől fogva a mai napig

Dr. Bánszky Pál és Borbély Jolán

segitségével alakulhatott ki az az elméleti és gyakorlati munka, mellyel több száz alkotónk foglalkozik mai napig megyénkben a népművészettel.

*

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége

1982-től

 szakmai irányításával segíti  az ország területén működő egyesületünket.

A Mestersége Ünnepe

rendezvény sorozatán

32.

alkalommal veszünk részt

a Budai Várban

a megyei és a városi szervezettel együtt.

A  45 éves Jubileumi Rendezvény sorozatunkon minden szakága tevékenyen vesz majd részt programokon.

A kiállítást naponta  kb. 150 –200 fő látogató tekinti  meg az

„Aranykapu” Bemutató Teremben (Móricz Zsigmond Megyei és V Könyvtár 3. emeletén).

A Kiállító Terem jelenleg is nagy látogatottságnak örvend. Iskolák, óvodák és felnőtt csoportok folyamatosan tekintik meg a két – három havonta  megújuló kiállításainkat. 

                                                       Dr. Puskásné Oláh Júlia                                                                       az "Aranykapu"  Népművészeti Egyesület                                                                      elnöke

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 13
Tegnapi: 54
Heti: 87
Havi: 339
Össz.: 92 804

Látogatottság növelés
Oldal: Bemutatkozás
"ARANYKAPU" Népművészeti Egyesület - © 2008 - 2022 - aranykapu-n-e.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »